หัวน๊อต แหวนต่างๆ

            

                           

         หัวน๊อตเกลียวหุน / เกลียวมิล                                         หัวน๊อตหมวก

     

                                               

                หัวน๊อตจานจักร                                                          หัวน๊อตล๊อค

 

                                                                    

                    หัวน๊อตอ๊าค                                                           หัวน๊อตหางปลา

 

 

 

                                                     

                       หัวน๊อตสี่เหลี่ยม

 

 

                                                      

 

                           แหวนเหล็ก                                                               แหวนสปริง

 

                                                                            

                        แหวนจักรนอก                                                                แหวนจักรใน

 

 

                                                  

                       แหวนล็อคใน                            แหวนตัวอี                           แหวนล็อคนอก  

 

 

                                                

                          ปิ้นเหล็ก                               ปิ้นตะกรุด                                ปิ้นตัวอาร์

 

 

                                                   

 

 

       

Visitors: 344,023