สกรูน๊อตเหล็กและอื่นๆ

                                            

 สกรูตัวหนอนเกลียวหุน /เกลียวมิล                                                สกรู 8.8 เกลียวหุน /เกลียวมิล 

 

                                

 

  สกรูหัวจมเกลียวหุน/เกลียวมิล                                                        สกรูมิลแฉก JP,JF,JT

                      

  สกรูหัวเหลี่ยมปลายสว่าน / ปลายแหลมผ่าร่อง                                        สกรูไดวอร์                                     

 

 

 

 

 

Visitors: 344,014