บทความ

สกรู โบลต์ และนัต  เป็นชิ้นส่วนประกอบของเครื่องจักรกล เพื่อใช้ในการจับยืดชิ้นส่วนต่างๆให้ติดกัน  และยังสามารถถอดออกได้เมื่อต้องการให้ชิ้นส่วนสองชิ้นนั้นแยกจากกัน ดังรายละเอียด

1.1 สกรู(SCREW)คือ  สลักเกลียวที่มีขนาดเล็ก  บางแบบมีเกลียวตลอดทั้งตัวสกรูจะมีหัวแตกต่างกัน มีทั้งหัวกลม  หัวหกเหลี่ยม หัวสี่เหลี่ยม  และหัวฝั่ง บนหัวจะทำเป็นร่องผ่าเอาไว้หรือเป็นหลุมลงไปใช้สำหรับขันหรือคลายเกลียว สกรูตัวเล็กๆส่วนใหญ่จะมีปลายเรียว

                    สกรูรูปร่างต่างๆ     

                   

   

                   

   

1.2 โบลต์(BOLT)คือ สลักเกลียวอย่างหนึ่งมีหลายรูปแบบ รูปร่างของโบลต์ด้านหนึ่งมีหัว ลำตัวเกลียว ส่วนใหญ่โบลต์จะใช้ควบคู่กับเกลียวตัวเมีย(NUT)เสมอ 

 

                 

1.3 นัต(NUT)คือ เกลียวตัวเมียที่ใช้คู่กับสลักเกลียว นัตจะมีเกลียวอยู่ภายใน นัตที่ใช้นัตหัวกลม นัตหัวเหลี่ยม

นัตหัวสี่เหลี่ยม และนัตบางจะมีปีกเพื่อใช้สำหรับขันหรือคลายนัตออก 

 

             

 

   

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้าติดต่อได้ที่เบอร์ 02-2168686

  
Visitors: 344,010